ธ อ ส. ย้ำ ติด บู โร กู้ บ้าน ล้าน หลัง ไม่ ได้ ลั่น วินัย ผ่อนชำระ ต้อง มา ก่อน[ad_1]

ย้ำ ติด บู โร กู้ บ้าน ล้าน หลัง ไม่ ได้

ธ อ ส. ย้ำ ติด บู โร กู้ บ้าน ล้าน หลัง ไม่ ได้ ลั่น วินัย ผ่อนชำระ ต้อง มา ก่อน ส่วน เฟส 2 คาด เดิน หน้า ได้ ส. ค. ปี นี้ ปรับ เงื่อนไข ให้ ร่วม โครงการ ได้ คล่อง

ย้ำ ติด บู โร กู้ บ้าน ล้าน หลัง ไม่ ได้ – นาย ฉัตร ชัย ศิริ ไล กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธ อ ส.) เปิดเผย ว่า ธ อ ส. คาด ว่า จะ ได้ ข้อ สรุป มาตรการ บ้าน ล้าน หลัง เฟส 2 ใน ช่วง เดือน ส.ค. – ก.ย. 2562 นี้ เบื้องต้น จะ ยัง คง ใช้ วงเงิน เดิม 5 หมื่น ล้าน บาท จาก โครงการ ใน เฟส แรก ให้ หมด ก่อน แต่ จะ มี การ ปรับ หลักเกณฑ์ การ ปล่อย สินเชื่อ ให้ ครอบคลุม มาก ขึ้น ตาม นโยบาย รัฐบาล เช่น ระยะ เวลา การ ปล่อย กู้ มี ให้ เลือก 40 ปี กับ 50 ปี ซึ่ง จะ ต้อง ทำความ เข้าใจ กับ ลูกค้า ว่า ถ้า ต้องการ ผ่อนชำระ ยาว ขึ้น แม้ จะ ทำให้ ค่า งวด ต่อ เดือน ถูก ลง จาก เดิม 3,800 บาท ต่อ เดือน แต่ ก็ จะ ทำให้ ภาระ หนี้ โดย รวม เพิ่ม ข ้ น ด้วย และ ผู้ มี ราย ได้ น้อย ต้องหา ผู้ กู้ ร่วม

นอกจาก นี้ ยัง ได้ ผ่าน ความ เห็น ชอบ จาก ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย (ธ ป ท.) ที่ ยืดหยุ่น เกณฑ์ การ ปล่อย สินเชื่อ เป็น ระยะ เวลา ชั่วคราว จาก ที่ กำหนด ให้ ปล่อย สินเชื่อ ได้ 90% ต่อ ราคา สินทรัพย์ เพิ่ม เป็น 95% เฉพาะ ลูกค้า สวัสดิการ ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เพื่อ แก้ ปัญหา วง เงินกู้ ไม่ พอ ต่อ ราคา สินทรัพย์ ทำให้ ซื้อ บ้าน ไม่ ได้ และ ปฏิเสธ การ ขอ สินเชื่อ ขณะ เดียวกัน ยัง พิจารณา ว่า จะ คิด อ 3% of the total number of visitors to the site is the number of people in the country who have 15,000 in number of people who are in need

"ปัจจุบัน โครงการ บ้าน ล้าน หลัง มี ผู้ ยื่น กู้ 5,000 ราย คิด เป็น วง เงินกู้ 3,400 ล้าน บาท ได้ รับ การ อนุมัติ ไป แล้ว 4,400 ราย วง เงินกู้ 2,900 ล้าน บาท จาก จำนวน ผู้ มา ลง ทะเบียน สิทธิ ใน โครงการ 1.27 แสน ราย ที่ แบ่ง ได้ เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. มา ยื่น สิทธิ แบบ ไม่รู้ 2. กลุ่ม ที่ มี ความ พร้อม กู้ 3. กลุ่ม ที่ หลักฐาน พร้อม ช่วง ปลาย ปี และ 4. กลุ่ม ที่ กู้ ไม่ ผ่าน มี ประมาณ 2,000 ราย ซึ่ง จาก นี้ ธนาคาร จะ โทร หา กลุ่ม ที่ มี ค ว ม พร้อม กู้ ที ละ ราย ให้ ทยอย เข้า มา ยื่น ขอ สินเชื่อ "นาย ฉัตร ชัย กล่าวนาย ฉัตร ชัย กล่าว ว่า โครงการ บ้าน ล้าน หลัง เฟส 2 อยู่ ระหว่าง การ พิจารณา ว่า จะ เปิด ให้ ลง ทะเบียน เพิ่ม หรือ ไม่ จาก ที่ ลง ทะเบียน สิทธิ ไป แล้ว 1.27 แสน ราย ที่ ขณะ นี้ ยัง อนุมัติ สินเชื่อ ไป ไม่ มาก ก็ จะ ทยอย พิจารณา ให้ แล้ว เสร็จ ภายใน ปี นี้ ซึ่ง จาก การ สำรวจ ข้อมูล กับ ภาค เอกชน หมู่บ้าน จัดสรร จะ มี ที่ อยู่ อาศัย ราคา ไม่ เกิน 1 ล้าน บาท ที่ ร่วม โครงการ ได้ ใน ช่วง ปลาย ปี นี้ ถึง ครึ่ง ปี แรก ขอ ปี 2563 เข้า สู่ ตลาด อีก ประมาณ 50,000 ยูนิต ซึ่ง จะ จะ เพียงพอ ต่อ กลุ่ม ลูกค้า ที่ เข้า โครงการ ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ลูกค้า ที่ มี ภาระ ผ่อนชำระ เป็น ลูกหนี้ กับ สถาบัน การเงิน แห่ง อื่น และ ติด แบ ล็ ก ลิ ส ต์ ใน เครดิต บู โร ธนาคาร คง ไม่ สามารถ พิจารณา อนุมัติ สินเชื่อ ให้ ได้ เนื่องจาก การ ติด บู โร สะท้อน ให้ เห็น ว่า ลูกค้า ไม่มี วินัย ใน การ ผ่อนชำระ ที่ ดี แต่ ใน กรณี ที่ เคย มี ประวัติ ใน เครดิต บู โร แต่ ชำระ หนี้ ครบถ้วน แล้ว และ มี การ เดิน บัญชี เงิน ทาก กับ ธ อ ส. ก็ สามารถ ผ่อนปรน ให้ เข้า ร่วม โครงการ ได้ หรือ หรือ มี ประวัติ ใน เครดิต บู โร และ สามารถ แก้ไข ภาระ หนี้ ดัง กล่าว แล้ว เสร็จ ไม่ ต่ำ กว่า 2 ปี ก็ สามารถ เข้า ร่วม โครงการ ได้ เช่น กัน

[ad_2]

Source link