Sunday , July 21 2019

เอาจริง! ปล่อย บ้าน – อาคาร เป็น แหล่ง เพาะ พันธุ์ 'ยุง ลาย' โดน คุก 3 เดือน ปรับ อ่วม

เอาจริง! ปล่อย บ้าน – อาคาร เป็น แหล่ง เพาะ พันธุ์ 'ยุง ลาย' โดน คุก 3 เดือน ปรับ อ่วม ชี้ มี ความ ผิด ตาม กฎหมาย สั่ง ปรับปรุง แก้ไข ได้ หาก ไม่ ทำ ตาม มี …

Read More »