Tuesday , January 22 2019

ส ส จ. สตูล เตือน ภัย "ไข้เลือดออก" แนะ ตัด วงจร ยุง ลาย ป้องกัน ไม่ ให้ ยุง กัด / ยุง เกิด

สตูล – ส ส จ. สตูล เตือน ภัย "ไข้เลือดออก" แนะ ประชาชน ตัด วงจร ยุง ลาย ลด แหล่ง น้ำ ที่ เป็น แหล่ง เพาะ พันธุ์ ของ ยุง ใช้ มุ้ง หรือ ติด มุ้งลวด กัน ยุง …

Read More »