Saturday , July 24 2021

【觀眾 想睇 乜?】 鄭中基 宣佈 拍 "龍 咁 威 3" 谷德昭: 要 拍 套 香港人 鍾意 睇 嘅 – – 香港 蘋果 日報
【觀眾 想睇 乜?】 鄭中基 宣佈 拍 "龍 咁 威 3" 谷德昭: 要 拍 套 香港人 鍾意 睇 嘅 遊 香港 蘋果 日報

【新增 內容】 一連 五 場 的 "鄭中基 One More Time 世界 巡迴 演唱 會 – 香港 站", 今晚 在 館子 舉行 最後 一場, 鄭中基 (Ronald), 更 个人 拍攝 "龍 咁 威" 系列 的 文字…


Source link