Monday , May 20 2019
Home / hongkong / 【愛 駒 冇 反應】 劉小慧 大 show 事業 線 激 唔 起 「駿 王」 鬥 心 – – 香港 蘋果 日報 – 即時 新聞

【愛 駒 冇 反應】 劉小慧 大 show 事業 線 激 唔 起 「駿 王」 鬥 心 – – 香港 蘋果 日報 – 即時 新聞
【愛 駒 冇 反應】 劉小慧 大 show 事業 線 激 唔 起 「駿 王」 鬥 心 又 店 香港 蘋果 日報 – 即時 新聞

這 天 (17 日) 沙田 日 馬 第四 場 四班 1600 米, 除 黃俊 策令 老 苗 旗下 200 倍 大 冷 馬 「笑逐顏開」 墮馬 外, 今 場 另一 焦點 是 藝人 蘇志威 名下, 鄭俊偉 馬 房的 的 「駿 王」 出 賽, 其妻 …


Source link